Logspect

Controleer de inzage van medische dossiers

Background

Elke patiënt heeft recht op privacy

Iedereen met een medisch dossier moet er vanuit kunnen gaan dat er vertrouwelijk met hun gegevens wordt omgegaan. De controle hierop gebeurd vaak nog handmatig en steekproefsgewijs. Daarom hebben wij in samenwerking met het Martini Ziekenhuis Logspect ontwikkeld. Logspect voert een geautomatiseerde controle uit op de logdata van EPD’s, zodat de privacy van álle patiënten bewaakt kan worden.

Download productsheet

Hoe werkt het?

1. Koppeling met EPD

We koppelen Logspect aan uw EPD (bv. OnsNedap, HiX) en andere applicaties met patiëntgegevens. De nodige data wordt gekopieerd en geanonimiseerd.

2. Configureren

We definiëren regels die duiden op verdachte activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het veelvuldig opvragen van dossiers van een andere afdeling.

3. Geautomatiseerde analyse

De data wordt geanalyseerd. Op een dashboard krijgt gebruiker meldingen van de verdachte gevallen, met de mogelijkheid hier verder onderzoek naar te doen.

Data-analyse volgens NEN7510

In het normenkader NEN7510 wordt de voorkeur gegeven aan geautomatiseerde analyse van patiëntdossiers. Logspect is de eerste tool die dit mogelijk maakt. Geen handmatige steekproeven meer, maar een geautomatiseerde analyse van alle loggegevens.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik Logspect voor gebruiken?

Logspect kan gebruikt worden voor elk systeem dat logdata van dossiers bijhoudt. Hoewel Logspect is ontwikkeld om de logbestanden van Elektronische Patiëntdossiers (EPD’s) te analyseren, kan het toegepast worden op soortgelijke systemen.

Maakt Logspect gebruik van persoonsgegevens?

Logspect maakt gebruik van gepseudonimiseerde gegevens. Dit betekent dat de oorspronkelijke persoonsgegevens zijn omgezet in waardes zonder betekenis. Alleen de relatie tussen de gegevens blijft behouden. Logspect maakt dus geen gebruik van oorspronkelijke persoonsgegevens. Doordat de relatie tussen gegevens niet verandert is het mogelijk voor de gebruiker om de data aan de hand van een ‘blinde controle’ te analyseren. Hiermee voorkom je een mogelijk vooroordeel. Daarnaast zorgt het pseudonimiseren van de persoonsgegevens ervoor dat de data niet wordt gekopieerd of op een tweede plek wordt opgeslagen. Hiermee verklein je de kans op een datalek.

Hoe verhoudt Logspect zich tot de NEN 7510 en de NEN 7513

De NEN 7510 geeft de voorkeur aan geautomatiseerde logging zoals mogelijk is met Logspect. De NEN 7513 beschrijft een methode om systematisch gegevens van de logging van patiëntdossiers te registreren. De functionaliteiten van Logspect zijn ontwikkeld aan de hand van deze methode.

Relevante artikelen