NEN 7513: Voordelen van geautomatiseerde logging

NEN 7513: Voordelen van geautomatiseerde logging

Het beheren van patiëntdossiers is van belang voor het waarborgen van veilige zorg. Omdat een patiëntdossier privacygevoelige gegevens bevat, is het volgens wettelijke bepalingen noodzakelijk om te kunnen achterhalen wie toegang heeft gehad tot een dossier. De NEN 7513-norm beschrijft een loggingssysteem dat controle op rechtmatige toegang mogelijk maakt. Die biedt zorgaanbieders richtlijnen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Wettelijke controle op logging verplicht

Zorgorganisaties zijn wettelijk verplicht om jaarlijks 60 patiëntdossiers te controleren op rechtmatige toegang. De NEN 7513 beschrijft een loggingssysteem dat systematisch en geautomatiseerd gegevens registreert met betrekking tot de toegang tot het patiëntdossier. Dit maakt de controle op rechtmatige toegang mogelijk. Deze controle wordt veelal door een security officer of privacy officer uitgevoerd.

Door de controle op logging te automatiseren is het mogelijk alle patiëntdossiers binnen een organisatie te controleren op rechtmatige toegang. Geautomatiseerde controle krijgt vanuit de NEN 7510 dan ook de voorkeur boven de wettelijk bepaalde 60 handmatige steekproeven.

Voordelen van logging in lijn met NEN 7513

Goede logging in het kader van de NEN 7513-norm brengt verschillende voordelen met zich mee.

Detectie van ongebruikelijke activiteiten

Het bijhouden van logbestanden stelt zorginstellingen in staat om verdachte of ongebruikelijke activiteiten te identificeren. Door de loggegevens te analyseren, kunnen afwijkingen van normaal gedrag worden opgemerkt, zoals ongeautoriseerde toegangspogingen, mislukte inlogpogingen of ongebruikelijke dataverzendingen. Dit stelt beheerders in staat om snel te reageren en mogelijke beveiligingsincidenten te onderzoeken.

Verdiepend onderzoek en incidentrespons

In het geval van een beveiligingsincident of gegevensinbreuk bieden loggegevens waardevolle informatie voor een verdiepend onderzoek en incidentrespons. Door de logging van relevante gebeurtenissen kunnen beheerders de oorsprong en omvang van het incident analyseren, mogelijke kwetsbaarheden identificeren en geschikte maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.

Auditing en naleving

Logging is een belangrijk onderdeel van auditingprocessen en helpt zorginstellingen om aan wettelijke en regelgevende vereisten te voldoen. Door het bijhouden van loggegevens kunnen organisaties de toegang tot gevoelige informatie controleren, controleren wie er wijzigingen heeft aangebracht in systemen of gegevens, en aantonen dat ze voldoen aan beveiligingsvoorschriften.

Controle op logging automatiseren

Het implementeren van een geavanceerd loggingmechanisme zou een prioriteit moeten zijn voor zorginstellingen die streven naar een hoog niveau van gegevensbeveiliging en het beschermen van de privacy van hun patiënten. Door de controle op logging te automatiseren is het mogelijk alle patiëntdossiers binnen een organisatie te controleren op rechtmatige toegang. Geautomatiseerde controle krijgt vanuit de NEN 7510 dan ook de voorkeur boven handmatige steekproeven. In de praktijk zien we dat het gebruik geautomatiseerde logging de privacy van patiëntgegevens verhoogd en veel tijdwinst oplevert voor de security officer die de controle uit moet voeren.

LogSpect

Applicaties zoals LogSpect maken deze geautomatiseerde controle mogelijk. Hiermee worden alle patientdossiers gecontroleerd op ongeautoriseerde toegang. Meer weten over Logspect? Kijk op nestor-security.nl/logspect