Background

Focus op eenvoud

Digitalisering zorgt voor nieuwe mogelijkheden, maar ook risico’s. Bij het herkennen van deze risico’s en treffen van gepaste maatregelen zien wij vaak te weinig focus op eenvoud. De normen zijn niet meer de afvinklijstjes zoals we die van vroeger kennen. Informatiebeveiliging is een continu proces, dat draait om onderhoudbaarheid en acceptatie. Nestor Security helpt u bij het opstellen en onderhouden van een actueel beleid dat bij uw organisatie past en eenvoudig meebeweegt met veranderingen.

Close-up Marcel Dusink

Marcel Dusink RE
IT- en ISO-auditor

“Nestor Security richt zich op het uitvoeren van een risicogerichte aanpak. Wij zorgen ervoor dat organisaties kunnen blijven bewegen in een complexere digitale omgeving. Als IT- en ISO- auditor heb ik een groot aantal organisaties mogen beoordelen op hun effectiviteit in security. Ik zie vaak te weinig focus op eenvoud, een heldere aanpak en kwaliteit. Vanuit deze visie begeleiden en trainen wij binnen Nestor Security onze security-professionals. Ons team biedt een krachtige oplossing voor het verbeteren van het security volwassenheidsniveau van uw organisatie.”

Close-up Ad van t Hoenderdal

Ad van ’t Hoenderdal MSc
Adviseur & auditor ISO27001/NEN7510

“De normen zijn vandaag de dag niet meer afvinklijstjes zoals we die van vroeger kennen. Het vertrekpunt is een risicoanalyse en zodra er omstandigheden wijzigen zal de organisatie daarop moeten reageren. En dat blijft altijd doorgaan; je bent nooit definitief klaar. Daarom moet je het zogenaamde management system ook niet te ingewikkeld maken, want dat gaat ten koste van de onderhoudbaarheid en -daarmee- de acceptatie. Ik help organisaties graag bij het vormgeven van informatieveiligheid op een manier die dicht bij de belangrijke bedrijfsprocessen blijft en leidt tot een hogere kwaliteit van de dienstverlening.”

Ons team

Ons team bestaat uit Security Consultants met veel verschillende achtergronden. Doordat we kennis uit bijvoorbeeld de zorg, techniek en juridische wereld kunnen combineren, zijn we in staat organisaties van gericht advies te voorzien.

Close-up Marcel Dusink

Marcel Dusink RE
IT- en ISO-auditor

Marcel heeft als IT- en ISO Auditor al een groot aantal organisaties mogen beoordelen op het gebied van security. Hij ziet in organisaties vaak te weinig focus op eenvoud, een heldere aanpak en kwaliteit. Vanuit deze visie begeleiden en trainen wij binnen Nestor Security ook onze security-professionals. Marcel kan een krachtige oplossing bieden voor het verbeteren van het security volwassenheidsniveau binnen uw organisatie.

Close-up Ad van t Hoenderdal

Ad van ’t Hoenderdal MSc
Adviseur & auditor ISO27001/NEN7510

Ad is een expert op het gebied van informatiebeveiliging. Gecertificeerd als Functionaris Gegevensbescherming, heeft hij zich sinds 2007 beziggehouden met ISO-managementsystemen. Ad heeft meer dan 25 organisaties begeleid naar het behalen van ISO27001- of NEN7510-certificaten, en duizenden interne audits uitgevoerd. Ad’s specialiteiten liggen, naast het uitvoeren van audits, in het opzetten van op maat gemaakte managementsystemen en het integreren van ISO-managementsystemen.   

Margo Sportel LLB
Security Consultant

Margo is één van onze Security Consultants wie wordt ingezet als Security Officer bij verschillende organisaties. Hierbij leidt ze onder meer ISO27001-implementaties en zet ze zich in voor training en security-awareness. Daarbij werkt ze aan verschillende projecten, zoals het opzetten van een bedrijfscontinuïteitsbeleid voor een overheidsinstantie. Door haar specialisatie in privacy tijdens haar rechtenstudie en het behalen van het CIPP/E certificaat, heeft zij een grote fundatie hierin. Met haar juridische achtergrond biedt ze een analytische blik in de snel veranderende securitywereld. 

Rients van Blanken MSc
Security Consultant

Rients heeft een combinatie van achtergronden in Business en IT. Met zijn eerdere rol als ERP-consultant heeft hij diepgaand inzicht gekregen in organisaties, waardoor hij in staat is om effectieve gesprekken te voeren en nauwkeurig de behoeften van klanten te begrijpen. Door het behalen van zijn master in Zweden is Rients in staat om onze klanten van gepast advies te voorzien. Zijn specialiteiten omvatten ISO27001 en AVG.  

Sander Abbas
Security Consultant

Tijdens zijn stages bij de politie kwam Sander in aanraking met diverse aspecten van security. Dankzij zijn rol in verschillende managementposities is Sander in staat overzicht te creëren en te bewaren, wat waardevol is bij projecten gerelateerd aan ISO27001. Onlangs haalde Sander zijn Lead Auditor certificaat. Als lead auditor heeft hij zich al sterk verdiept in de complexiteiten van ISO27001. Sander heeft een achtergrond in Integrale Veiligheidskunde, en ontwikkelde al tijdens zijn studie een sterke interesse in cybersecurity en -safety. 

Gabriela van Ooststroom MSc
Security Consultant

Gabriela is na haar traineeship al snel in de rol van Privacy Officer terecht gekomen. Hier fungeert zij als aanspreekpunt voor alles rondom de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het verbeteren van de privacy binnen verschillende organisaties en komt haar kennis van de WPG-audit hierin van pas. Op het gebied van informatiebeveiliging is Gabriela betrokken geweest bij diverse ISO27001 en BIO implementaties, waar de focus voornamelijk lag op interne audits en risicoanalyses. Ook heeft ze haar CIPP/E certificaat behaald en de leergang Functionaris Gegevensbescherming gevolgd.

Wilbert Hilhorst
Security Consultant

Wilbert is zijn carrière gestart als SAP-consultant en heeft zich daarna doorontwikkeld tot Security Consultant. In deze rol is hij niet alleen betrokken bij ISO27001 implementaties, maar kan hij ook ingehuurd worden als Security Officer. Hij heeft zowel het Comptia Security+ als het ISO27001 Lead Auditor certificaat behaald. Zijn focus ligt op het waarborgen dat mensen binnen een organisatie handelen in overeenstemming met de normen van informatiebeveiliging, en dit op een efficiënte en effectieve manier doen.  

Patrick Rurenga-Gard
Security Consultant

Patrick begon als interne auditor in 1998, en sindsdien heeft hij uitgebreide ervaring opgebouwd in het werken met diverse normen, waaronder ISO9001 en ISO15189. In 2023 maakte hij de stap naar IT security bij Nestor Security. Patrick heeft gedurende zijn carrière voornamelijk in de zorgsector en farmacie gewerkt, waarbij hij diverse functies heeft vervuld als analist en leidinggevende. In deze sectoren heeft hij ervaring opgedaan bij audits van de FDA en de RVA. Door deze achtergrond weet hij secuur te kijken naar organisaties en problemen te vinden.