Waarom een geïntegreerde Cybersecurity strategie essentieel is

Waarom een geïntegreerde Cybersecurity strategie essentieel is

Na de veranderingen die de pandemie in het bedrijfsleven teweeg heeft gebracht, hebben organisaties hun gebruik van data en internet aanzienlijk verhoogd. Als gevolg van wat wij nu kennen als het nieuwe normaal heersen cyberaanvallen en cyberbeveiligingsrisico’s in het digitale landschap.

Samen sterk tegen Cybercriminaliteit

Omdat veiligheidsproblemen kunnen ontstaan vanuit elke afdeling binnen een organisatie door middel van beveiligingsrisico’s zoals phishing rust de verantwoordelijkheid van cybersecurity niet enkel op de schouders van het IT team meer. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle onderdelen van het bedrijf worden betrokken bij de planning en uitvoering van cyberbeveiligingsmaatregelen.

In lijn met deze gedachtegang moeten management en bestuurders direct worden betrokken bij het implementeren van best practices om het cybersecurityrisico te beperken. Door beveiliging naar voren te brengen in de managementprocedures en snel te reageren op cyberdreigingen wanneer deze zich voordoen, kunnen leidinggevenden binnen een organisatie het goede voorbeeld geven.

Hoe Nestor Security Cyberbeveiliging versterkt

De eerste stap bij het opzetten van een cybersecurity programma, is om de huidige effectiviteit van de cyberbeveiligingsrisico’s en gegevensbeheer van een organisatie te beoordelen. Een goed voorbeeld hiervan is de implementatie van ISO 27001 die wij voor u kunnen ondernemen, dit is namelijk een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging.

Als onderdeel van een audit gaan onze hackers aan de slag om de beveiligingssystemen te testen door middel van een penetratietest. Op gepaste wijze worden deze experts dan ook vaak ‘’Ethical Hackers’’ genoemd. Zij bieden een uniek inzicht in het auditproces en kunnen problemen vinden die beveiligingsprofessionals vaak over het hoofd zien.

Tijdens een penetratietest voeren onze hackers een geautoriseerde cyberaanval uit om kwetsbaarheden in de cyberbeveiliging van een bedrijf te vinden. Eenmaal gedetecteerd, adviseren wij bedrijven over hoe zij hun cyberbeveiliging kunnen aanscherpen om te voorkomen dat deze kwetsbaarheden worden misbruikt.

Aan de hand van deze beoordeling bieden wij bedrijven een routekaart aan voor het ontwikkelen van een actieplan voor cybersecurity. Op deze manier kan de bescherming van gevoelige informatiesystemen en de gegevens en privacy van belanghebbenden zeker worden gesteld.

De toekomst van Cybersecurity

Een hoogwaardig programma voor cybersecurity is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat een organisatie beter voorbereid is op bestaande en toekomstige cyberbeveiligingsrisico’s. Vooral nu het internet en de bijbehorende beveiligingsrisico’s een steeds grotere rol spelen in bedrijfsprocessen is het van belang dat Cybersecurity centraal staat binnen organisaties. Omdat het aannemen van een interne specialist op het veld van informatiebeveiliging voor de meeste middelkleine bedrijven niet reëel is, loont het vaak de moeite om een Security Officer op externe basis te overwegen.