NEN 7510

Informatiebeveiliging in de zorg

NEN 7510
Close-up Marcel Dusink

Marcel Dusink RE

IT-auditor

Neem Contact Op

De NEN 7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Door uw informatiebeveiligingsbeleid in te richten volgens deze norm laat u zien dat de vertrouwelijkheid van patiëntinformatie goed wordt gewaarborgd. Wij helpen u bij het implementeren, auditen en onderhouden van uw NEN 7510 beleid.

NEN 7510 implementatie

NEN 7510 implementeren? Onze consultants begeleiden u in dit proces. Alvorens we beginnen met de implementatie doen we een nulmeting. Hierin kijken we naar de aanwezigheid en actualiteit van het huidige informatiebeveiligingsbeleid. Met een analyse brengen we de belangrijke risico’s in kaart en bepalen welke verbeteringen er doorgevoerd moeten worden. Om in de toekomst de normen uit de NEN 7510 te hanteren, helpt onze auditor bij het opstellen van een Information Security Management System (ISMS). De implementatie is erop gericht dat uw organisatie zoveel mogelijk zelf uitvoert. Op die wijze is het makkelijker om het ISMS te onderhouden en een positief resultaat te behalen bij de certificerende audits.

Interne audit

Met een interne audit kijken we of uw ISMS nog actueel is. Dit is nodig om de informatiebeveiliging op peil te houden en als voorbereiding op een hercertificering. Al onze audits worden uitgevoerd onder toezicht van een gecertificeerd auditor. Met een risicoanalyse brengen we de punten in kaart die voor uw organisatie op dat moment belangrijk zijn. Als resultaat ontvangt u een auditrapport met verbeterpunten. Hulp nodig bij het toepassen van deze verbeteringen? Onze consultants ondersteunen hierbij zodat u optimaal voorbereid op uw volgende certificering.

1500

In totaal hebben onze consultants meer dan 1500 interne audits uitgevoerd

NEN 7510 beheer

Heeft u een NEN 7510 certificering? Dan wilt u deze behouden. Hiervoor moet u het opgestelde informatiebeveiligingsbeleid naleven en actueel houden. U kunt dit aan ons uitbesteden door gebruik te maken van onze dienstverlening NEN 7510 beheer.

Als u gebruik maakt van NEN 7510 beheer heeft u geen omkijken meer naar uw certificering. Het naleven en updaten van uw informatiebeveiligingsbeleid nemen we uit handen.

Wij zorgen onder andere voor:

  • De planning en begeleiding van interne audits
  • De voorbereiding op externe audits
  • Het oppakken en afhandelen van security incidenten conform richtlijnen uit beleid
  • De voorbereiding en uitvoering van kwartaaloverleggen
  • Het implementeren van nieuwe regelgeving
  • Gevorderd cyber security awareness niveau binnen uw organisatie

Veelgestelde vragen

Is de implementatie van NEN 7510 verplicht?

Een implementatie van NEN 7510 is niet verplicht, maar als zorgorganisatie moet u wel laten zien dat u de juiste maatregelen hebt genomen om aan de AVG te voldoen. Daarnaast zorgt het implementeren van de NEN 7510 voor vertrouwen bij cliënten en externe partijen. U laat zien dat u transparant bent over uw informatiebeveiliging en schept meer duidelijkheid over de manier waarop zorgmedewerkers met patiëntgegevens omgaan.

Hoe behaal ik een NEN 7510 certificering?

Om aan te tonen dat uw organisatie voldoet aan de NEN 7510 kunt u na de implementatie een certificaat aanvragen. U behaalt een NEN 7510-certificaat, door uw informatiebeveiliging te laten controleren door een gecertificeerd auditor. Enshore Security helpt u bij het implementeren van uw NEN 7510 zodat deze voldoet aan de punten waar de auditor op controleert.

Hoe ziet het implementatieproces eruit?

De begeleiding begint met een kick-off om het implementatieproces te doorlopen. Hiermee zorgen we dat uw medewerkers normaal hun werk kunnen blijven doen, zonder overlast te ervaren. Na de kick-off start het proces met het maken van een nulmeting om de informatiebeveiliging van uw organisatie te peilen. Aan de hand van de nulmeting wordt een beleid opgesteld. Hierin staan de maatregelen die getroffen moeten worden om uw ISMS aan de ISO-normen te voldoen. Vervolgens start de implementatie van operationele maatregelen waarmee we de informatiebeveiliging verhogen. Deze wordt zelfstandig door uw organisatie uitgevoerd en in opvolgende afspraken door ons gecontroleerd. De implementatie wordt na afloop gecontroleerd door middel van een self assessment. Na het afronden met een positief self assessment kunt u bij elke certificerende instelling uw audit aanvragen om uw certificaat te ontvangen.

Hoe kan ik mijn ISMS voor NEN 7510 onderhouden?

Om uw framework voor NEN 7510 te onderhouden kunt u gebruik maken van onze ISMS monitoring. Hiermee toetsen wij de werking van uw ISMS om deze effectief te houden. Voor een vast bedrag per maand voeren we controles uit, lossen we security incidenten op en zijn we bereikbaar voor al uw vragen.