Interne DigiD audit

Background

Bent u een DigiD aansluithouder? Dan moet u jaarlijks tussen 1 januari en 1 mei een beveiligingsassessment doen. Met de interne DigiD audit van Enshore Security bent u optimaal voorbereid op dit assessment.

Voorbereiding op DigiD assessment

Wij bereiden u voor op het beveiligingsassesment door uw DigiD-aansluiting te toetsen aan de hand van een interne audit en een penetratietest. Onze auditors en ethische hackers hebben jarenlange ervaring en werken nauw samen met de technische business consultants van Enshore. We achterhalen welke maatregelen er genomen moet worden en voeren deze direct door. Samen zorgen we ervoor dat uw organisatie voldoet aan het DigiD Normenkader v2.0.

1. Interne audit

We starten met een interne audit. Hiermee brengen onze auditors in kaart of uw DigiD-aansluiting voldoet aan de standaarden die gesteld zijn in het DigiD normenkader. Dit vormt de basis om de penetratietest uit te kunnen voeren.

2. Penetratietest

Met een penetratietest controleren onze ethische hackers uw informatiesysteem op kwetsbaarheden. Deze kwetsbaarheden leggen we samen met de uit te voeren maatregelen vast in een rapport.

3. Maatregelen doorvoeren

Tot slot voeren we de aanbevelingen uit de interne audit en de penetratietest door. Onze IT-security specialisten en business consultants maken uw DigiD-aansluiting klaar voor het afnemen van de DigiD assuranceverklaring.